Ogłoszenia

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 4/ZAP/RPO/2019-1: Dostawa oprogramowania CAD/CAM wraz ze stanowiskiem komputerowym.
Oferty prosimy składać na adres email: sales@barosz.pl w terminie do 12 lipca 2019 r.
Szanowni Państwo W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawców w zakresie usługi badawczej w ramach Bonu na Innowacje w załączeniu przesyłamy informację o wyniku postępowania nr 2/2017.
Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 3/2017: Projekt nowej generacji kalibrownicy do końcówek rur w ramach 3 zadań.
Imformajemy, że została opublikowana zmiana nr 1 do zapytania nr 3/20017:
Szanowni Państwo W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawców w zakresie: Projekt nowej generacji kalibrownicy do końcówek rur w ramach 3 zadań, w załączeniu przesyłamy informację o wyniku postępowania nr 3/2017.
Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 3/ZAP/RPO/2019-1: Przyrząd ustawczo-pomiarowy
Oferty prosimy składać na adres email: sales@barosz.pl w terminie do 10 kwietnia 2019 r.
Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 1-2/ZAP/RPO/2019-1: Dostawa tokarki CNC i frezarki CNC z zestawem narzędzi
Oferty prosimy składać na adres email: sales@barosz.pl w terminie do 2 maja 2019 r.