Dotacje

Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację na realizację projektu pn.

„Dotacja na kapitał obrotowy”

Projekt jest realizowany w ramach Dotacji na kapitał obrotowy działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Cel: dofinansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa mające na celu zmniejszenie negatywnych skutków spadku sprzedaży w skutek epidemii Covid-19.

Planowane efekty: Dofinansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 335 513,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 335 513,28 PLN
Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację na realizację projektu pn.

„Opracowanie przecinarki tarczowej nowej generacji”

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego wyrobu- w postaci przecinarki tarczowej nowej generacji, która wyróżniać będzie się przede wszystkim nowatorskim bezkontaktowym systemem pomiaru pozycji tarczy.

Planowane efekty: Dzięki realizacji inwestycji – tj. opracowaniu w ramach usługi zewnętrznej nowej generacji wyrobu nasza firma planuje wdrożyć do produkcji i wprowadzić na rynek nowy produkt- przecinarkę tarczową, która wyróżniać będzie się przede wszystkim innowacyjnym pomiarem położenia tarczy piły.

Wartość projektu: 154 857.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 107 015.00 PLN


Z przyjemnością informujemy, że nasza firma uzyskała dotację na realizację projektu pn.

„Nowa generacja maszyn SBG”

Celem projektu jest wdrożenie nowych i unikalnych rozwiązań technologicznych maszyn do obróbki ubytkowej (przecinarki) i obróbki plastycznej profili metalowych (kalibrownicy), jak nowego sposobu ich automatyzowanej produkcji.

Do planowanych efektów zaliczyć należy przede wszystkim wdrożenie najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologii przestrzennej obróbki ubytkowej realizowanej w trybie w pełni automatycznym ze sterowaniem CNC oraz rozbudowanie oferty produktowej przedsiębiorstwa. Ponadto w wyniku realizacji inwestycji wzrośnie zatrudnienie w firmie.

Wartość projektu: 3 769 027,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 919 275,00 PLN