SZKOLENIE Z ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

W pierwszych dniach września odbyło się szkolenie z cyklu Lean Manufacturing – zatytułowane Rozwiązywanie Problemów. Tym razem nasi pracownicy pogłębiali wiedzę oraz zdobywali praktyczne umiejętności umożliwiające samodzielne rozwiązywanie problemów o różnej złożoności. Szkolenie miało na celu uświadomienie pracownikom, że ujawnienie problemów prowadzi do ich rozwiązania i ułatwia im pracę a także przekonanie pracowników, że przedstawiane metody działają. W trakcie warsztatów pracownicy rozwiązywali realne problemy występujące w firmie oraz poznali praktyczne narzędzia rozwiązywania problemów. Ponadto załoga zdobyła wiedzę i umiejętności z zakresu systemu ciągłego doskonalenia (Improvement System).

0 Points

Previous Article

Next Article


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *